S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Mesečina, Jovo
 
Mesečina, Jovo,
mesečina, Jovane,
mesečina, lepi Jovo,
a ja cura mala.
 
Isprati me, Jovo,
isprati me, Jovane,
isprati me, lepi Jovo,
do stara bunara.
 
Od bunara, Jovo,
od bunara, Jovane,
od bunara, lepi Jovo,
smem da odem sama.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com