S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Marijo, ćero, Marijo
Dubnica, sp. pčinjski, okr. vranjski
 
"Marijo, ćero, Marijo,
mamino pile areno!
Marijo, ćero, Marijo,
mamino jagnje najrano,
uzmi dve stomne arene,
na nanu vodu donesi,
nana da ti se napije."
"Ne mogu, nano, ne mogu.
ute sam grivne nosila,
i grivne su se skrile
i bele ruke slomile."
"Ne l'i, ćero, ne l'i!
Koj ti je ruke slomija,
taj ti je grivne skrija."
"Tamnina bee, ne vido.
Troica be'u bekrije
i sva tri piju rakiju,
s rakiju meze nemae,
moje mi oči zobae,
to im je bilo za meze.
Troica vino pijee,
sas vino meze nemae,
moje mi lice ljubie,
to im je bilo za meze.
Troica čungur čukae,
na čungur tel se kidae,
moje mi kose skubae,
na čungur tel si vrzae."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com