S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Mesečina, a ja zovem prelo
 
Mesečina, a ja zovem prelo,
nije dolo moje luče belo.
 
Nije dolo, ne moe da dođe,
od dumana ne moe da prođe!
 
Dok moj dragi prepreke savlada,
čini mi se uvenuću mlada!
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com