S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Maramica od belog fulara
 
"Maramica od belog fulara,
koga čeka, dragi, kraj bunara?"
 
"Čekam tebe da na vodu dođe,
da te pitam da za mene pođe."
 
"Ja sam sebi izabrala momka;
kad govori, ko da biser broji,
kad se smeje ko da sunce greje."
 
 
Momčilo Trajković
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com