S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
More, vrćaj konja
Vranje
 
"More, vrćaj konja, Abdul-Ćerim ago,
more, vrćaj konja, piman će da bidne!"
 
"More, ne ga vrćam, dan Stameno, mori,
more, ne ga vrćam, da znam da poginem!"
 
More, puče puka iz gusti orasi,
more, pa mi ubi Abdul-Ćerim agu.
 
 
Legenda kae:
"U vreme Karađorđa iveo je u Vranju Abdul-Ćerim aga,
poznati bekrija i pustahija. Polazeći jednom iz Vranja za Ni,
konačio je u Grdeličkoj klisuri, u hanu prisne mu Stamene.
Znajući za pripremu ustanka u Niu, ona ga je odvraćala
od tog puta, izbegavajući da mu otvoreno kae razlog te njene brige.
Pri polasku doviknula mu je: "More, vrćaj konja,
Abdul-Ćerim ago, piman će da bidne!"
"More, ne go vrćam, da znam da poginem, bre!"- odgovori aga."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com