S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Mobu zove Jovo momče mlado
Ribaevina kod Uica
 
Mobu zove Jovo momče mlado,
mobu zove i mobi se nada.
Sva mu moba poranije dola,
zakasnila Marija devojka,
zakasnila, česljala je majka.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com