S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
More, pade tamna magla
 
More, pade tamna magla sredi Rajanovca,
more, sredi Rajanovca, blizu Bajinovca.
Tamo momče stado pase kraj hladna izvora,
zamiljeno zaspalo je, dočeka ga zora.
 
More, majka sinu nosi dve nize dukata,
more, dve nize dukata, đerdan oko vrata.
 
More, ustaj, mili sine, pa po selu zađi,
oeni se lepom momom, zamenu mi nađi.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com