S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Moj Milane
 
Moj Milane, jabuko sa grane,
jabuko sa grane, moj Milane;
brala bih te, al' ne smem od nane,
al' ne smem od nane, moj Milane.
 
Moj Milane, kad u vojsku pođe,
kad u vojsku pođe, moj Milane;
nemoj moju kapiju da prođe,
kapiju da prođe, moj Milane.
 
Nogom stani, maramicom mani,
maramicom mani, moj Milane;
neka puknu svi nai dumani,
svi nai dumani, moj Milane.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com