K O D   K I C O Š A
Stanislav Binički
1872-1942
 
Biografski podaci
   Rođen je u mestu Jasika kod Kruševca 27. jula 1872. godine, gde mu je otac, Stevan Binički, inženjerijski poručnik, bio sa službom kao komandir pontonjerske čete koja je održavala most na Moravi.
   Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnaziju u Nišu, gde je u prvom razredu gimnazije učio violinu i flautu, kod učitelja muzike Brunetia i vojnog muzičara Pavla Gajića. U višim razredima gimnazije predaju mu Josif i Bohumil Svoboda. Već kao učenik gimnazije, mladi Stanislav, pokazuje svoju darovitost. Komponuje kraće pesme za solo pevanje i hor i diriguje đačkim horovima. 1890. godine završio je veliku maturu u Nišu i upisao se na prirodno matematički odsek Filosofskog fakulteta u Beogradu, gde je diplomirao 1894. godine.
   U toku studija bavi se intenzivno muzikom; peva u "Obiliću", kojim u to vreme upravlja Josif Marinković, i u "Beogradskom pevačkom društvu" u kome je upravnik Stevan Mokranjac, a na Velikoj školi osniva "Akademsko muzičko društvo", koje u to vreme počinje da neguje instrumentalnu muzku pod upravom Josifa Svobode.
   Prvu službu, kao suplent (1894-1895), dobio je u Leskovačkoj gimnaziji. Došao je da predaje matematiku, ali je pored ovog predmeta predavao i pevanje, violinu i flautu. Uz pomoć nekoliko kolega, a naročito suplenta Mirka Popovića, obnavlja pevačko društvo "Branko" i postaje njegov horovođa. U Leskovcu komponuje zbirku "Pesme iz okoline Leskovca". Inspirisan folklorom ovoga kraja, komponuje i jednu orkestarsku minijaturu "Zašto, Sike, zašto". Ova pesma pevala se još u doba turske vladavine i bila je vezana za legendu o jednoj ljubavnoj avanturi leskovačkog miralaja (okružni načelnik) i devojke Sike.
   1896. godine dobija stipendiju Ministarstva prosvete za školovanje na Muzičkoj akademiji u Minhenu. Po isteku prve stipendije, koja je trajala godinu dana, dobija drugu, od Ministarstva vojnog, za nastavak muzičkih studija.
   Diplomu minhenske Muzičke akademije dobio je 1899. godine. Iste godine vratio se u zemlju. U Beogradu je postavljen za vojnog kapelnika i referenta za muzku pri Ministarstvu vojnom. Zahvaljujući ovim položajima i smislu za organizaciju, osnovao je veliki simfonijski orkestar pod imenom "Beogradski vojni orkestar", kojim je rukovodio i dirigovao do 1903. godine.
   1899. godine, zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Cvetkom Manojlovićem, Binički osniva "Srpsku muzičku školu" (današnja škola "Mokranjac") u kojoj radi kao nastavnik pevanja; Cvetko Manojlović kao nastavnik klavira; Miroslava Binički pevanja; Ružička violine; Rendla čela, a teoriju je predavao upravnik škole Stevan Mokranjac.
   Dok je Muzička škola pripremala na jednoj strani školovane generacije muzičara, Binički u Beogradu, koji je još uvek odisao tragovima "otomanskog carstva", stvara i vaspitava muzičare i publiku, priređujući veoma često koncerte. Sa izvanrednim osećanjem za prilike toga doba i izvanrednim pedagoškim darom, on često priređuje popularne koncerte na kojima je izvođena muzika lakog stila i koji su održavani u bašti kafane "Kolarac".
   Svoj prvi umetnički koncert priredio je sa "Beogradskim vojnim orkestrom" 1899. godine. Tom prilikom izvedena je uvertira "Iz mog zavičaja" S. Biničkog, pisana za orkestar u formi sonate sa dve teme na poznate nacionalne melodije; "Četvorka" i "A što si se, Jano".
   1903. godine rođena je prva srpska opera, "Na uranku", koju je komponovao Stanislav Binički na specijalno pisani libreto Branislava Nušića.
   Krajem godine, 20. decembra, Narodno pozorište u Beogradu izvelo je po prvi put kompletnu prvu srpsku operu "Na uranku".
   Početkom 1904. godine ukinut je "Beogradski vojni orkestar" i Binički osniva vojnu "Muziku kraljeve garde", u početku samo sa duvačkim instrumentima, a postepenim uvođenjem drugih instrumenata pretvara ovaj orkestar u prvu beogradsku filharmoniju. Ovim orkestrom je upravljao do 1920. godine.
   Prvi svetski rat prekinuo je sve. Stanislav Binički, zajedno sa vojskom prelazi preko Albanije i tada je propala cela muzička arhiva i svi muzički instrumenti. Trebalo je mnogo energije i sposobnosti da po dolasku na Krf obnovi orkestar. U toku celog rata, gotovo svakodnevno, davao je koncerte za ranjene i bolesne, naše i savezničke vojnike, kao i niz dobrotvornih koncerta u korist izbeglica, porodica poginulih, Crvenog krsta itd.
   Dugogodišnja borba za osnivanje Opere urodila je plodom posle prvog svetskog rata. Stanislav Binički uz pomoć upravnika Narodnog pozorišta Milana Grola, osniva Operu kao samostalnu granu sa solistima, horom i orkestrom.
   Stanislav Binički 1920. godine napušta službu u vojsci i prelazi u Ministarstvo prosvete, a kao osnivač Opere postaje i njen prvi direktor.
   Dvadesetpetogodišnjicu svoga rada Stanislav Binički je proslavio 3, 4. i 5. februara 1924. godine. U proslavi su učestvovala sva beogradska pevačka društva, celokupni muzički ansambl Opere i mnogi drugi, koji su svoj dug i poštovanje prema Biničkom iskazali svojim učešćem. Tim povodom Beograd je imao prilike da čuje gotovo sva dela Stanislava Biničkog.
   Posmatrajući celokupno delo Stanislava Biničkog, može se reći da je u svim granama muzičke umetnosti postigao značajne rezultate. U njegovom muzičkom stvaralaštvu, sigurno je od najvećeg značaja ono što je učinio na polju scenske muzike i u operskom stvaralaštvu (prva srpska opera "Na uranku").
   U komponovanju solo i horskih pesama, inspirisao se najčešće stihovima naših poznatih pesnika: Vojislava Ilića, Alekse Šantića, Jove Jovanovića Zmaja, Πure Jakšića i drugih.
   Srazmerno veličini dela Stanislava Biničkog, njegovim zaslugama i njegovom neumornom radu za života, a i posle smrti, posvećeno je nedovoljno pažnje. To je verovatno i posledica nekih okolnosti koje su pratile njegov život i rad. Onda kada se njegovo stvaralaštvo razbuktavalo, od početka veka do početka ratova, nije bilo dovoljno stručnih ljudi koji bi rekli nešto više o njegovom delu. Posle toga su došli balkanski ratovi i prvi svetski rat, a po završetku rata Stanislav Binički je krunisao svoje delo osnivanjem beogradske Opere. Međutim, rat je doneo i drugo vreme i druge ljude, a mnoge i izmenio. Stanislav Binički se povukao 1924. godine da u tišini, u punoj životnoj snazi, stvara.
   Umro je jedne surove zime, pod okupacijom, 15. februara 1942. godine. Nestao je sasvim nezapaženo i nezabeleženo, on koji je prvi zaorao brazde na svim poljima muzičkog rada. Daleko u svetu, u zarobljeničkim logorima, održali su mu pomen, u proleće iste godine, njegovi prijatelji i drugovi i odsvirali "Marš na Drinu".
   Spomen na Stanislava Biničkog, omiljenog "čika Stašu", ostao je u njegovim pesmama, koje se i dan danas rado pevaju i slušaju.
 
Veroslava Petrović
 
 

 
* ♫ Marš na Drinu
Narodni orkestar
Vlastimira Pavlovića Carevca
 
 
 
 

Stanislav Binički

 
 

Stevan Hristić

 
 
 
Marš na Drinu
Miloje Popović
U boj krenite, junaci svi,
kren'te i ne žal'te život svoj,
Cer da čuje tvoj,
Cer nek vidi boj,
a reka Drina slavu,
hrabrost
i junačku ruku oca, sina.
 
Poj, poj, Drino
vodo hladna ti,
pamti, pričaj kad su padali,
pamti hrabri stroj,
koji je pun ognja,
silne snage
proterao tuđina
sa reke naše drage.
 
Poj, poj, Drino,
 pričaj rodu mi
kako smo se hrabro borili,
pevao je stroj,
vojev'o se boj
kraj hladne vode,
krv je tekla,
krv se lila
Drinom zbog slobode.
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com