S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Da sam izvor voda ladna
okolina Negotina
 
Da sam, da sam izvor voda ladna,
izvor voda ladna,
ja bi' znala gde bi' izvirala,
gde bi' izvirala.
Izvirala nie Milanovca,
nie Milanovca,
proticala pored Kragujevca,
pored Kragujevca.
Da mene piju momci i devojke,
momci i devojke,
da mene piju, lice da umiju,
lice da umiju.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com