S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Deka si bila, Stojanke, mori
 
"Deka si bila, Stojanke, mori,
deka si bila, Stojanke, mori,
Stojanke, bela Vranjanke mori,
Stojanke, bela Vranjanke?"
 
"Ja sam si bila u lojze, more,
ja sam si bila u lojze, more,
sitan sam biser nizala, more,
sitan sam biser nizala.
 
Sitan sam biser nizala, more,
sitan sam biser nizala, more,
na belo grlo turala, more,
na belo grlo turala.
 
Na belo grlo turala, more,
na belo grlo turala, more,
na svoje drago gledala, more,
na svoje drago gledala."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com