S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Devojčica vodu gazi
 
Devojčica vodu gazi,
noge joj se bele;
za njom momče konja jae,
grohotom se smeje:
"Gazi, gazi, devojčice,
ne bi l' moja bila!"
"Kad bi znala i videla
da bi tvoja bila,
mlekom bi se umivala -
da bi bela bila;
ruom bi se utirala -
da b' rumena bila;
svilom bi se opasala -
da bi tanka bila."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com