S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Devojčice, zlato materino
 
Devojčice, zlato materino!
Sto mi tebe biju i karaju?
Da ja znadem, draga dušo moja,
da mi tebe biju i karaju
sa mojega česta dolaženja,
ja bi tebe češće dolazio,
ne bi li te majka oterala,
i mom belom dvoru doterala.
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com