S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Dimitra majka karala
 
Dimitra majka karala:
"Dimitre, sine, Dimitre!
 
Ne jai konja đogata!
Ne gradi kula arena!
 
Turci su, sine, nevera,
oni će tebe ubiti..."
 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com