S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Dobro jutro, Anka
 
"Dobro jutro, Anka.
ta si noćas radila?
Da mi nisi, duo,
svu noć cveće sadila?"
 
"Juče sam ga sadila,
sinoć zalivala,
i o tebi, Jovo,
cele noći sanjala."
 
 
 
Miodrag Popović
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com