S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Dude, belo Dude
 
"Dude, mori, Dude, belo Dude,
doma li si, Dude, sama li si,
doma li si, Dude, sama li si?"
 
"Doma jesam, ludo, sama nesam:
doma su mi, ludo, stara majka,
stara majka, ludo, i star tatko."
 
"Ne se krši, Dude, ne se lomi,
gore dole, Dude, niz čaršija,
gore dole, Dude, niz čaršija.
 
Napravi me, Dude, načini me
suvo drvo, Dude, javorovo,
suvo drvo, Dude, javorovo."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com