S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Dodumali se dva vira vetra
 
Dodumali se dva vira vetra,
dva vira vetra, dva pobratima,
da razleleju dlboko more,
te da pokriju široko polje.
Sadila Dobra pri more lozje,
pri more lozje, pri brega dunjće,
d'n ga sadila, dva se kajala:
"Zašto te sadim, zašto te gradim,
kada si nemam nigde nikoga?
Sade si imam jednoga Boga,
jednoga Boga, drugoga draga.
Bog je visoko, drag je daleko."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com