S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Da znaješ, mori, mome
 
Da znaješ, mori, mome, da znaješ
kol'ka je žalba za mlados',
kol'ka je žalba za mlados'...
 
Na porta bi me, mome, čekala,
od konja bi me, mome, skinala,
od konja bi me, mome, skinala.
 
Na čardak bi me, mome, vodila,
u lice bi me, mome, ljubila,
u lice bi me, mome, ljubila!
 
 
Zora Drempetić
Narodni orkestar V. P. Carevca
 
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com