S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Dockan prođo kroz selo
 
Dockan prođo kroz selo,
sreto mome v'livade,
prse moma da bega.
Čekaj, mome, ne begaj,
sinoć večer u vas be,
sas majku ti lav čina,
sas tatka ti večera,
sas brata ti vino pi,
nema pare da plati,
sablju reim ostavi,
i na sablju maramče,
u maramče jalmače,
u jalmače dukače,
na dukače pisuje:
kude da si, moja si!
 
 
* jalmače - amajlija
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com