S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Dojčin Petar i kralj Matija
 
Vino pije Dojčin Petar, varadinski ban;
popio je trista dukat' sve za jedan dan,
i jo k tome vrana konja, zlatan buzdovan.
Karao ga kralj Matija, zemlji gospodar:
"Bog t' ubio, Dojčin-Petre, varadinski ban!
Bud ti popi trista dukat' sve za jedan dan,
zato popi vrana konja, zlatan buzdovan?"
Al' besedi Dojčin Petar, varadinski ban:
"Ne karaj me, kralj-Matija, zemlji gospodar!
Da si bio ti u krčmi gde sam pio ja,
i ljubio krčmaricu kojuno sam ja,
popio bi ravnu Petu i sav Budim grad!"
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com