S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Dostano, ćeri mamina
 
"Dostano, Dostano, ćeri mamina,
more, mamina,
što rano, što rano raniš na voda,
more, na voda?"
 
"Ne me, ne me pituvaj, majčice,
more, majčice,
golema, golema rana na srce,
more na srce.
 
Pismo sam, pismo sam, majko, dobila,
more, dobila,
da mojgo, da mojgo mili ubile,
more, ubile."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com