S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Devojčice, sitna ljubičice
 
"Devojčice, sitna ljubičice,
ljubio b' te, ali si malena."
"Ljub' me, dragi, biću i golema:
maleno je zrno biserovo,
al' se nosi na gospodskom grlu;
malena je tica prepelica,
al' umori konja i junaka."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com