K O D   K I C O A
Milan Rakić
1876-1938
 
Biografski podaci
1876 - rođen u Beogradu u porodici u kojoj se negovala intelektualna tradicija; deda po majci bio je Milan . Milićević, čuveni hroničar Srbije i prvi na enciklopedista; otac Mita Rakić, političar i prvi prevodilac Jadnika.
1894 - zavrava gimnaziju u Beogradu.
1898 - dobija stipendiju za Pariz, u kome zavrava pravne studije.
1902 - vraća se u zemlju, gde prvo postaje činovnik u Izvoznoj banci, zatim postaje statističar u Ministarstvu finansija i onda đumrugdija na Savi.
1904 - počinje njegova diplomatska karijera - odlazi u Pritinu, zatim u Skoplje i u Solun.
1908-1911 - srpski konzul u Pritini; to je period "Kosovskog ciklusa".
Po izbijanju balkanskog rata, kao komita ulazi u oslobođenu Pritinu.
1921 - postaje poslanik u Sofiji.
1927-1933 - poslanik u Rimu.
1933 - penzionisan, vraća se u Beograd i postaje predsednik Pen-kluba.
1938 - posle operacije umire u Zagrebu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com