K O D   K I C O A
Borisav Stanković
1876-1927
 
Biografski podaci
1876 - 23. (31.) marta rođen je zanatlijskoj porodici, u Vranju, od oca Stojana i majke Vaske. Deda po ocu, Ilija, bio je obućar u Vranju, oenjen Zlatom, iz nekad ugledne trgovačke porodice Jovčića. Otac Borin, Stojan, bio je obućar u Gornjoj mahali i čuveni pevač.
1881 - kada mu je bilo pet godina umire mu otac, a sa sedam gubi i majku.
1883 - polazi u osnovnu kolu u Vranju.
1888 - upisuje se u niu gimnaziju u Vranju.
1892 - zavrio je četvrti razred gimnazije. Profesori su mu bili Jaa Prodanović, Draa Pavlović, Milivoje Simić.
1894 - somborski Golub objavljuje pesme elja i Majka na grobu svog jedinca sa potpisom Borko.
1894 - umire baba Zlata.
"Poslednja dua koja postojae za me. Poslednji kut moga stana, poslednji ogranak moje rodbine, baba moja umrla je! Ni oca ni majke, ni brata, ni sestre, nigde nikoga. Sem nje. A ona me je od "mrvu mrvku" odnegovala. Nje vie nema".
Osmi razred gimnazije zavrio je u Niu sa dobrim uspehom. Iste jeseni dolazi u Beograd i upisuje se na Pravni fakultet - ekonomski odsek Velike kole.
1897 - radi kao praktikant Dravne tamparije.
1898 - u Iskri objavljuje svoju prvu  pripovetku Stanoja. Kasnije će u istom časopisu objaviti jo dve priče urđevdan i Prva suza, a u sarajevskoj Nadi Tajni bolovi.
1899 - izdaje prvu zbirku pripovedaka Iz starog jevanđelja.
1900 - prvo izvođenje Kotane u beogradskom Narodnom pozoritu.
Od 1. 5. 1900. postavljen za praktikanta Ministarstva prosvete. Prelazi na rad u Upravu Narodnog pozorita u Beogradu kao računoispitač.
1901 - objavljuje sedam pripovedaka.
Otputen je iz slube "zbog neurednog dolaska na dunost"; dva dana kasnije postavljen je za praktikanta Ministarstva inostranih dela.
Prerađena Kotana, oktobra 1901, na sceni Narodnog pozorita, doivljava veliki uspeh, naročito posle oduevljene kritike Jovana Skerlića.
1902 - izlaze mu tri knjige: Stari dani, Boji ljudi i Kotana.
27. januara oenio se Angelinom Milutinović.
1903 - u Kolu objavljuje roman Gazda Mladen.
Početkom godine prelazi u Ministarstvo finansija (ostaje do 1913) kao "kontrolor troarine" u Bajlonijevoj pivari.
Rađa mu se kći Desanka. Kum na krtenju je Branislav Nuić.
Dobija stipendiju Ministarstva prosvete i sa platom pisara Ministarstva finansija i dodatkom iz Finansijskog pregleda odlazi u Pariz.
1904 - posle godinu dana ukinuta mu je stipendija i "repatriran" je u Srbiju. Revoltiran, daje otkaz na dravnu slubu, a sa grupom pisaca koji su se osećali "suvinim u Srbiji" učestvuje na protestnim večerima. U polemici je sa Radojem Domanovićem. U znak protesta pie pismo Nikoli Paiću.
Rađa mu se druga kći Stanka. Kum je Janko Veselinović.
1905 - prerađuje Kotanu i tampa je u Brankovom kolu.
1906 - u časopisima objavljuje priče Iz moga kraja.
Radi kao poreznik treće klase Beogradskog poreskog odeljenja.
1907 - novu verziju Nečiste krvi objavljuje u Delu.
1909 - zavrava Nečistu krv. Dok bezuspeno pokuava da nađe izdavača roman će objaviti u nastavcima u Letopisu Matice srpske.
1911 - postavljen je za kontrolora prve klase Dravne troarine.
1912 - sa ansamblom Narodnog pozorita gostuje sa Kotanom u Sofiji.
1913 - premeten je u Ministarstvo prosvete i vera, na dunost referenta crkvenog odeljenja.
Rodila mu se treća ćerka Ruica.
Objavljuje drugo, prerađeno izdanje Bojih ljudi.
1915 - poteđen "vojnitva i učeća u ratnim naporima" nalazi se jedno vreme u Vranju, a zatim u Niu gde je prela čitava vlada sa administracijom.
Kao referent crkvenog odeljenja određen je da slubeno prati vod koji, u povlačenju, prenosi moti kralja Stefana Prvovenčanog, iz Studenice prema Peći.
Porodicu ostavlja u Kraljevu; odlazi u Podgoricu, gde je zarobljen; odatle su ga Austrijanci internirali u Derventu, odakle je puten kući u Beograd.
1920 - postavljen je za referenta Umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete.
1924 - izlazi treće, prerađeno izdanje Kotane.
Moji zemljaci poslednja objavljena pripovetka.
1927 - reenjem ministarstva prosvete od 30.3. B. Stanković je stavljen u penziju.
Premijera Taane u Narodnom pozoritu.
 
22. oktobra umire u Beogradu.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com