K O D   K I C O A

C

 
 
cagrije - korice sablje ili noa
cacurka - 1. vrsta bundeve, 2. oniska, simpatična enska osoba
Cvetnica - Cveti
cvonjak - najnia novčana jedinica
cvrckolj - strah od nečega
cevke (motati) - sukati pređu na cevi od trske ili zove
ceger - pletena torba od pruća
celivati - ljubiti
celivka - poljubac
ceniti se - pogoditi se
ceribaa - ciganski glavar ili stareina; zapovednik odreda neredovne turske vojske
civka - slina
civkav, -a, -o - slinav
civkan - slinavko, nedorastao, neiskusan
cigarpica - mutikla
cicijaiti - biti cicija, tvrdičiti, krtariti
crga - crđe - ponjava, prekrivač
cur-bar - polagano, bez urbe
curik - nazad
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com