K O D   K I C O A

U

 
 
uapati - ugristi
uaiti - prevariti
ubavo - lepo
ubavinja - lepota, lepotija
uvar - korist
uvratina - mesto gde se pri oranju zaokreće plug
ugursuz - nevaljalac, nesrećnik
ugurszl'k - bećarluk, mangupluk
udljikov - od udike ili kamiovine (belo cveće)
uzengija - stremen na sedlu
uzjazbiti se - pretrnuti, premreti
uzun - dug, dugačak, visok
uzur - odmor, dokolica, počivanje
uj - duguljasta kresta iznad ćuranovog kljuna, koja se smanjuje i povećava;
petlova kresta
uja - trenutna srdba, iznenađenje; odmor
ujdurma - veto udeena stvar, smicalica, podvala
ukarariti - tačno odmeriti ili uravnoteiti, udesiti, ugoditi
ulaner - naoruani konjanik
ular - konjski povodac
ulogav - nepokretan
umaija - vrsta prostog platna
umiračka - smrt, umiranje
unka - prednje oblučje na sedlu
uncut - mangup, nevaljalac
ustabaa - stareina, predsednik zanatlijskog esnafa, glavni majstor
ustoka - istočnik, istočni vetar
utepljak - spadalo, neozbiljan, osoba koja zabavlja pričajući neozbiljnosti
utičnjak - momak koji obavetava mladoenjinu kuću da se svadbena povorka pribliava
utuviti - zapamtiti
uur - ujam, deo onom koji melje (vlasniku mlina)
udzir - bruka, negativan (lo) primer, slui za prekor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com