K O D   K I C O A

E

 
 
evedra - ograda, plot
egav - kriv, iskrivljen, krivonog
egzekucija - prinudno izvrenje
eglen - razgovor
ejvala - reč koja se upotrebljava kao pozdrav pri rastanku: zbogom, uzdravlju;
kao zahvaljivanje: hvala, Bog ti platio!
ekimin - lekar
enđibula - devojka ili ena u svatovima
epitimija - crkvena kazna
epitrahilj - deo sveteničke odede u vidu iroke trake, koji visi od vrata do kolena
erbovati - naslediti
erbaft - nasledstvo
ergen - bećar, neenjen momak
eroberung - zavođenje, udvaranje
erćelije - toke
eskajovača - rakija od kukuruza (naziv potiče od hibrida kukuruza SL70)
eek - magarac
eeklak (eekluk) - magareći posao, magareća posla, magaretina; nestaluk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com