K O D   K I C O A

R

 
 
raba - teretna zaprena kola
rabadijski - vozački; teački
rabota - rad
ravan - poseban način konjskog hoda ili kasa, kojom prilikom konj stupa istovremeno obema levim, pa obema desnim nogama; veoma udoban za jahača.
radi - čigra; zvrčka
rado - dodatak, viak
razmirica - rat, nemir, buna
rajtpajč - bič
rakli-sapun - mirisni sapun
rahat - lako, udobno, mirno
Rac, racki - Srbin, srpski (pogrdno)
račovečljak - lo čovek; čovek mimo sveta
rz - čast, potenje
rezil, rezilak - sramota, stid, poruga, uvreda, grdnja
reziliti - sramotiti, grditi, ruiti, vređati, bediti
remnik - kai
reslo - sarački alat
riza - koulja
ripida - vrsta ikone
risar - nadničar, etelac
rif - starinska mera za duinu
ripa - raspikuća, pijanica, besposličar
roga - račvasto drvo koje se pričvrsti stoci na vrat da ne bi prelazila preko ograde u tetu
rodnina - rođak
rospija - bećarua, gadura
rsuz - bezobrazan, bestidan čovek
rusvaj - čudo i pokor, velika guva, mete; bruka
rčin - nezgodan čovek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com