K O D   K I C O A

G

 
 
 gazdaag - imetak, bogatstvo
 gazija - junak
 gajle - briga
 gajtan - 1. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukraavanje odeće; 2. dve ili vie izolovanih ica za sprovođenje električne struje, spletenih slično vrpci
gaki - gaće
 ganj - stočna hrana
 garabiljčina - karabin, vrsta puke
 garija - kuluk
 gada - kera
 gerga - gomila
 gi - ih
 gidija - đidija, junak, zanesenjak koji izaziva divljenje
 gim - im
 glagol - slovo
 goveti - udovoljavati
 goga - zidar; podrugljiv naziv za doljake
 golaver - nepouzdan mlađi čovek
 golem - velik
 golem nian - prstenovanje, prosidba
 golema - bogata
 goli sinovi - bećari, lopovi, razbojnici
 golka - siromana devojka, ena
 golja - siromah
 gonde - ruin pupoljak
 gornji prag - nadvratak
 goč - bubanj
 gradina - bata
 grbina - leđa
 grebetak - vrsta mača
 grivonja - konjina, đavo
 grk - trgovac
 grosićar - grabipara
 grundup - katastar
 gu - nju
 gungula - guva, mete; gomila, mnotvo; buka, vika, graja
 gurbet - putovanje u strane zemlje; stranac, skitnica, tuđinac
 gurbetluk - skitnja
 gustak - gusta uma
 
 
 
 
 
 
 
A  B  V  G  D
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com