K O D   K I C O Š A

Ć

 
 
ćage - hartija; pismo; potvrda
ćalov - budalina, luda
ćaknut - glup, sumanut, šašav
ćar - korist, vajda
ćato - pisar
ćevkalica - zakeralo, cepidlaka
ćevlija - malo pripit, "dobre volje"
ćeif (ćef) - dobro raspoloženje, dobra volja, radost, veselje, uživanje; prohtev
Ćele-kula - "Kula od glava", strašan spomenik turskog varvarstva koji su Turci podigli kod Niša od lubanja Srba poginulih 1809. god. pri opsadi Niša,
kada je herojski poginuo resavski junak Stevan Sinđelić
ćeleme - nezreo, nedorastao
ćelepir - pljačka, plen; dobit; zarada na lak način
ćemane - violina
ćemer - muški kožni pojas u kome se nosi novac, potpaša
ćeramida - vrsta krovnog crepa
ćerana - ciganska radionica ćeramida i cigala
ćerpič - nepečena cigla
ćerćelija - košulja od izvezena platna
ćeser (keser) - vrsta čekića, tesla, tesarska sekira
ćefnut - podnapit, pijan
ćibrit - šibica
ćibuk - kamiš
ćivot - u pravoslavnoj crkvi: kovčeg sa moštima nekog svetitelja;
kutija u kojoj se čuva euharistija
ćija - vrsta peciva okruglog oblika, sa sirom
ćij'c - deo kantara, u obliku đuleta
ćiler - soba za ostavu (gde se čuva hrana); sobica, vajat
ćilibar - žuta i prozirna fosilna smola, jantar
ćilim - zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih
ćireč - kreč
ćirija - kirija
ćitajka - vrsta tkanine
ćiškav, -a, -o - oseća slabost, bolešljiv
ćopek - pas, budala
ćor-ćutuk - trešten pijan
ćorak - metak bez pravog naboja; manevarski metak; fig. neuspeo pokušaj, prazna reč
ćorda - vrsta sablje
ćorluk - inak, prkos
ćotek - batine
ćošak - 1. balkon, doksat, kula, čardak; velika soba na spratu sa mnogo prozora i pogledom na sve strane
ćošak - 2. ugao, kut; budžak, ćoše
ćuvalo - pogrdan izraz za neozbiljnu ženu koja se "pravi važna"
ćulavka - kesa od hartije
ćumur - drveni ugalj
ćurak - ćuran
ćurdija - kratak kaput od krzna; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog ili crvenog sukna
ćurče - starinski čohani kaput s kožnim okovratnikom
ćurčija - krznar, kožuhar, zanatlija koji pravi predmete od krzna
ćuse - ždrebe
ćutek - batina, šiba, štap; udarac
ćutuk - trupac, panj, klada; svaki od nakratko izrezanih komada od balvana
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
Đ  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com