K O D   K I C O Š A

Ž

 
 
 žal - žalost
 ždrepčanik - poprečna drška na konjskim kolima za koju se vezuju amovi (konopci, štrange)
 že - i
 žebrak - prosjak
 ženća - vrsta cveća
 žitije - životopis svetaca, hagiografija
 žmiti - pospano, dremljivo gledati
 žrnalica - mlin za kafu
 žurav - kržljav
 žućak - dukat, zlatnik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com