K O D   K I C O A

D

 
 
daba - badava, besplatno; uzalud
dam - okno, prozor, staklo
damadan - muki prsluk od čoje, ukraen gajtanima, srmom ili tokama
dambas - poznavalac i ljubitelj konja; vetak u jahanju; fig. prepredenjak, varalica
dan - dua
danarika - vrsta ljive, Prunus cerasifera, dana; plod joj je crvenkast i okrugao
dandrljiv - sklon svađanju
danum - uzrečica: "duo moja", "srce moje"
debana - barut i olovo, municija
devap - odgovor
devga - spojnica između pluga i jarma
demadan - vrsta prsluka (narodna nonja)
derima - globa, kazna
derd - merica za mleko
deferdar (deverdar) - vrsta starinske puke koja je ukraena sedefom i dragim kamenjem, damaka puka
divga - drvena naprava, dodatak uz plug za oranje kod zaprege
dzivgar - pas koji juri ptice, vrapce
divdan - vrabac
dimpir - nestana osoba, lola
dinče - ljuta papričica
dube - duga haljina
durdil - muko jagnje koje se kolje na urđevdan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com