K O D   K I C O A

T

 
 
tabak - 1. komad hartije razne veličine sa dva lista; 2. biljka za puenje i umrkivanje, duvan
tabarka - kaca, u koju kaplje rakija
tabija - utvrđenje
tabijat - ćud, priroda, narav
taze - novo, svee, mlado, tek spravljeno (jelo), tek ubrano (voće)
tajsaonka - gospođa
tajč - vrsta plesa
taki - odmah
taki - slabiji
tal - udeo u imanju
talir - vrsta starog (austrijskog) novca
talpa - velika debela daska, brvno
talpara - brvnara, kuća od debelih tesanih dasaka, talpi, galpi
taljige - drvena kolica sa drvenim točkovima
tapija - isprava o vlasnitvu nekretnine
tarator - salata od presnih krastavaca
tarnica - veća kola
tatula - bunika
tel - ica, tanko vlakno
telej - tanuni listići srebrne ili zlatne boje kojima se vri pozlata ili posrebrnjivanje
teluće - deblja strana noa, suprotna otrici
tenećak - lim, pleh
tendera - bakarni sud
tepati - tući, biti
tepeluk - kapa od crvene čoje, ukraena biserima
terzija - krojač
terziluk - krojački zanat, krojačka radnja
terkija - jahačeva torba, kona torba na sedlu
tesak - dug vojnički no
teslimiti - darovati
teste - tuce
testija - zemljan sud za vodu, sličan bardaku; vrč
timar - 1. negovanje stoke, naročito konja; 2. feudalno dobro koje je donosilo do 20 000 aspri prihoda, a koje su turski sultani davali odličnim vojnicima na uivanje, pod uslovom da na svakih 3000 aspri godinjeg prihoda daju za rat po jednog konjanika i da sami idu u rat
tiler - stolar
tozluci - dokolenice
toke - krupna srebrna dugmad ili ploče kao ukras ili zatita na prsima dolame
topuz - staro oruje u obliku kijače sa gvozdenim "perima"
totica - Slovakinja
tociljati se - klizati se
točak - bicikl
trajlo - aljkav čovek
tranbolos - opasač od svile, irok al za opasivanje
trandafil - rua
trgonj - vrsta ljive
trebnik - knjiga sa molitvama
treska - groznica
tropar - crkvena pohvalna pesma, himna svecu
truc - inat, prkos
tubak - burmut
tukar - ugao
tulaja - kukuruzovina
tupča - tup, glup čovek
tufek - puka
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com