K O D   K I C O Š A

Š

 
 
 šavdan - svećnjak
 šajak - vrsta zbijenog sukna (za seljačko muško odelo)
 šajn - novac
 šajtov - zavrtanj, vijak
 šalukatre - kapci na prozorima
 šaldžija - šaljivčina, veseljak
 šamija - povezača, marama od tkane tkanine, išarana granama
 šamlica - stoličica
 šapurika - kukuruz
 šara - puška
 šarabatati - pisati koješta
 šarage - zadnji deo seoskih kola
 šarajtov - novčanik
 šarampov - šanac, jarak, opkop
 šarenica - tanko ćebe sa šarama
 šarov - pas
 šaška - stabljika kukuruza
 švigar - kraj biča
 švigarica - šiparica
 švrakljak - vrsta jela (Visok)
 šebek - majmun
 šeret - lukavac, prepredenjak; nestaško, vragolan; lukav, prepreden, pritvoran, podmukao
 šivaćka - igla za šivenje
 šija - vrat
 šijak - pogrdan nadimak
 šikovati se - priličiti
 šiljbok - stražar
 šiljegar - onaj koji čuva jagnjad
 šilježe - ovca
 šiljer - vrsta pića (kominjak), koje se dobija kada se u kominu, nakon otakanja vina,
sipa voda
 šindra - drveni pokrivač na zgradama
 širak - meraklija
 širma - kišobran
 šifonjer - orman
 šiše, šišence - mala boca
 škaf - valov, čabar
 škurteljka - vrsta ženske građanske nošnje, vrsta libadeta s krznom
 šlajber (šrajber) - pisar
 šlajpik - novčanik
 šlingeraj - vez
 šljapča - nespretan u svemu
 šnuftikla - maramica
 šokački - katolički
 šoma - slaba rakija; slab duvan
 šor - ulica, sokak
 šotka - plovka, patka
 šoca - puška
 špacirati - šetati
 špiritulja - rakija od razvodnjenog špiritusa
 špicbus - obešenjak, spadalo
 špiclov - lola, mangup
 špicname - porodični nadimak (češće u upotrebi nego prezime)
 štanla - metalna poluga
 štapci - sazvežđe
 štafir - mladina sprema (jastuci, jorgani, košulje)
 štelung - stav, držanje
 štirica - nerotkinja, jalovica
 štica - azbučna tablica
 štrangovi - pokvarenjaci
 štranjka - deblji pleteni konopac
 štrapka - otisak stopala
 štraplja - osoba velikih stopala, dugačka koraka
 štrikla - crta, linija
 štrk - roda
 štrkljav - visok i mršav
 štrof - novčana kazna
 štucer - kicoš
 šužburka - prazna mahuna
 šuždav, -a, -o - nešto mu fali, blesav
 šut - bez rogova
 šušumiga - zanesenjak, čudan po ponašanju; smešan kao pojava
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
Đ  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  DŽ  Š
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com