K O D   K I C O A

D

 
 
dabeter - sve gore
dabija (davija) - tuba, alba
da - čak
dad - kia
dajaniti se - podnositi tekoće
dalga - učestalo udaranje valova, talasanje vode uopte
damar - bilo
damik (dampif) - parobrod
danguba - neradnik
dangubiti - nita ne raditi
daskalica - učiteljica
datke - sekice
dahija - silnik koji je nedisciplinovan u odnosu na vlast i dravne zakone, a tiranin prema narodu
dacija - dabina, porez
degenek - palica
degeneci - batine
dek - da
deli - lud, mahnit; hrabar, smeo, srčan; im. delija
delibaa - stareina delija
delija - 1. turski konjanik; 2. junak
dembel - lentina, neradnik
dembelana, dembelija - zemlja dembela
demek - to jest
demir - gvođe, elezo; demir-kapija gvozdena kapija
dera - prolaz na ogradi
dran - tuan, neraspoloen
dereglija - dugačak čamac irokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta
dert - bol, briga, tuga, alost, nevolja
despot - prvobitno: gospodar roba ili sluge; neograničeni gospodar, neograničeni vladalac, samodrac, tiranin; samovoljan gospodar; titula grkopravoslavnih vladika; titula nekih srpskih vladara posle Kosova
despotizam - neograničeno gopodarstvo, neograničena vladavina, samovolja, tiranstvo. Podanici stoje pravno prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave.
despotija - neograničeno gospodarstvo, neograničena i samovoljna vladavina; drava neograničenog i samovoljnog vladaoca
dea - dever, muevljev brat
deperatan - očajan
dzipka - dečija čobanska igra ( elastičan prut, najčeće vrbov, učesnik u igri udara o podlogu i nastoji da prut odbaci to dalje...)
dibiduz - sasvim, potpuno, dokraja; dibidus
divit - mastionica
dizgin - kaii od uzde
dijak - manastirski đak, iskuenik
dijanisati - drati se, odolevati
dika - momak, ponos
dilber - dragan, lepotan, miljenik, onaj koji privlači i osvaja srca
dilinta - dosetka, kojetarija
dimiskija - vrsta sablje iz Damaska
din-dumanin - veliki neprijatelj
direklija - panski novac (talir)
disnotor - svinjska daća
dobrodetelj - dobrota, vrlina
dovlet - gospodstvo, blagostanje
dođo - doseljenik
doksat - istaknuti deo kuće, otvoren sa svih strana
dolama - vrsta starinske muke i enske nonje od čohe sa dugim rukavima koji su zatvoreni li razrezani
dolap - 1. ormar sa policama, uzidan ili pričvrćen uza zid; 2. uređaj za navodnjavanje - točak koji pokreće konj; 3. sanduk, kovčeg
dolma - nasip
domostrojiteljka - domaćica
dooditi - dolaziti
dood'k - dolazak
dor, dori, dorima, dorimka - tek, sve do; do, dok, dogod
dorat - konj mrke boje, mrkov
doroc - suknena odeća
Dorćol - (raskrće, mesto gde se sastaju četiri puta) naziv jednog dela Beograda
dosluk - prijateljstvo
dost - prijatelj
dram - 1/400 od oke (2.5 gr)
dramka - cicija, tvrdica
dritl - trećina
droban - sitan
dronjav - neugledan
drot - ica
drotar - putujući zanatlija koji opravlja stvari icom, "drotom"
drt - mator, oronuo, ostareo
drugoselka - iz drugog sela
druka - drugarica
dubla - vrsta zlatnika
duvar - zid
duduk - 1. frula; 2. neznalica, budala
dulek - tikva, bundeva
dulum - komad njive, gotovo kao pola dana oranja (207 kv. hvati)
dumendija - kormilar, krmano
dunđer - drvodelja, tesar
dunja - pokrivač od perja
dura - kočijaka komanda za kas
durunga - motka, batina
duanka - gornji deo muke narodne nonje
duek - vunena postelja (madrac) koja se, u vreme dok jo kreveti nisu uli u upotrebu, stavljala na pod i na njoj se spavalo
duemica - iri minderluk, slui za spavanje vie čeljadi
duman, dumanin - neprijatelj, protivnik
 
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com