K O D   K I C O Š A

P

 
 
 pavitina - šumska biljka povijuša, "bela loza"
 pavta - dugme
 pazuće - nedra
 pajanta - tavanska gredica
 pajvan - uže
 pajtaš - drug, drugar, prijatelj
 pakos - šteta
 pakošdžija - štetnik, onaj koji pravi štetu
 pakfon (pakvon) - "novo srebro", smesa od medi, cinka i nikla
 pajton - fijaker
 palamar - debeo konopac kojim se vezuju lađe
 palasak - kutijica u kojoj se drži mazivo za podmazivanje oružja
 pamuklija - kratka haljina, zatvorena na prsima, s rukavima, ispunjena pamukom
 panaija - koljivo koje se nosi o zadušnicama u crkvu i deli za "pokoj duše"
 pangur - sud za piće
 panajur, panadžur - vašar
 panadžurište - vašarište
 paor - seljak, zemljoradnik
 parasnički - seljački
 parlog - neobrađena zemlja
 pasirati - dogoditi se
 pasom ići - goniti goveda ili ovce lagano da mogu da pasu
 pater - katolički sveštenik
 paterice - drugi dan slave
 patvarista - pisar
 patron - svetac
 pafte - skupoceno ukrašene metalne ploče na pojasu sa kopčama za zakopčavanje
 pačaluci - donji deo nogavica na čakširama
 pedinter - sluga
 peženjuška - običaj da se plaća simbolična naknada ako se ne poštuje redosled
 ženidbe ili udaje u porodici
 pezevenk - pokvarenjak, nikogović, svodnik
 peksijan - rđav, zao čovek, tvrdoglav
 peltečiti - zamuckivati
 pelcer - rasad, kalem
 pembavo - ružičasto
 pembelija - ruzičasta boja
 pentikostar - pravoslavna bogoslužbena knjiga
 penjerlija - lepinja nadevena sirom
 pervaz - drveni okov za vrata ili prozor
 perisan - ukrasna igla u kosi
 perčin - pletenica kose, vitica
 petačka - bure od pet akova
 petrahij - deo odeće pravoslavnih sveštenika
 pećenka - vrsta puške
 pečalba - najamni rad, najčešće van svoje postojbine
 peškeš - dar, poklon
 peštimalj - peškir
 pijenje - piće
 pinter - bačvar, kacar
 pintl - zavežljaj
 pisano - predodređeno, sudbina
 pičvajz - tuča, sudar
 pišman (biti), pišman (se učiniti) - onaj koji se kaje; pokajati se, odustati od neke namere
 pišmanluk - kajanje, odustajanje od ugovora
 plajat - seoski dobošar
 plajvaz - olovka
 planinka - žena koja u seoskoj zadruzi rukuje mlekarom i prodajom belog smoka
 plemence - (dem. od pleme) iron. loš soj
 pleta - cvancika (stari austrijski srebrni novac)
 plot - ograda, taraba
 poboj - stub
 povesma - količina lana, kudelje, pamuka ili vune koja se meće na preslicu da se oprede
 povrza - uže, uzica, vezivo
 poganac - miš
 pod nišan - isprošena devojka
 pod ćesim - pod zakup
 pokoške - oba zajedno, naporedo
 pokriva - kopriva
 polani - preklane
 polelej - polijelej, svećnjak s uljem
 polić - staklena posuda iz koje se pije rakija (1 dl)
 polokanica - mera za tečnost (polovina oke, 640 gr)
 poljak - čuvar polja
 pomazotina - razmažena osoba
 pometkinja (sablja) - zapuštena sablja
 ponajlak - (najlakši), lagano, polagano, komotno
 popara - vrsta jela od tvrdog parenog hleba začinjenog paprikom, solju, katkada i
 zejtinom, ili uz dodatak sira
 popas - jutarnja paša za vreme rose
 poperina - čaršav
 popoška - paprika
 porožje - uže kojim se goveče vezuje za rogove
 potapuška - vrsta hazardne igre
 potega - "papučica" koja služi da se lakše popne na kola il' čeze
 potes - ograđena njiva ili livada
 potra - šteta koju stoka učini usevima
 poša - marama
 pranga - teški okovi za noge
 prekardašina - preteranost
 preko jego - preko mere
 prelaz - uređeno mesto na kome se ograda lako prelazi
 premaglavica - rđav izgled, stajati nekoga glave
 preripiti - preskočiti
 prećavac - sitan sneg koji vetar nosi
 prefrljiti - prebaciti, preturiti
 prizortiti - primorati
 prilegati - priličiti
 progon - staza kojom prolazi stoka (ovce)
 provodadžija - onaj koji ugovara za mladoženju kod devojke
 provrevim - progovorim
 pronosak - prvo jaje koje snese mlada kokoška
 pročka - poslednji dan Bele nedelje uoči poklada, kada se međusobno "prašta"
 prten - kudeljan, lanen
 prćija - miraz
 pudar - čuvar vinograda, poljski čuvar
 pule - ždrebe
 pulija - dugme; pređica
 purenjak - klip mladog kukuruza
 pusat - oružje; oprema
 pustemica - gađanje rukom; grana koja smeta pri prolazu
 pustood - skitnica, lutalica
 pusčal - kićanka
 putir - časa u kojoj se drži vino za Pričešće
 pcetište - psina
 pšeški - pseći, pasji
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
Р E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com