K O D   K I C O A

S

 
 
 saba - sve i prijatan severoistočni vetar
 sabazorski - rano jutarnji, pred svitanje
 sabaile - u zoru, zorom rano; sabajle
 sabah - jutro, svitanje
 saja - vrsta debele čohe
 sajbija - vlasnik, gospodar, posednik, imalac, domaćin
 sajdija - časovničar
 sal, salte - samo
 salauski marja - stari turski novac, vredeo je otprilike 2 groa
 samsar - trgovački posrednik
 samur - kuna; krzno od kune; samurovina
 sandalija - stolica stare izrade
 sankim - toboe, kao bajagi
 santrač - faine, snop pruća za anac; ograda oko bunara; lanac i kuka o kojoj visi kofa na bunaru
 sap - drak
 saraenije - boj, okraj
 saraj - dvor
 saraf - menjač novca, trgovac novcem i hartijama od vrednosti
 sarana - sobica ili upa u kojoj se ostavlja konjska oprema
 satljik - boca za vino
 saćurica - kotarica od slame
 sahan - bakarni tanjir
 sadak - stalak koji se stavljao u peć, a na njega tepsija
 svirep - okrutan
 sebeznao - sebičan, samoiv
 severstvo (sujeverstvo) - praznoverica
 sedenjća - poselo, prelo
 sejmen - straar
 sekser - stari austrijski novac
 serbes - slobodan, odvaan, bezbrian; slobodno, bez straha, neusiljeno
 serdar - poglavica, zapovednik, vojvoda; nahijski poglavica
 sermija - stoka, roba, imovina
 sečko, sečina - deo zime od Boića do sredine februara, najhladniji deo zime
 silaj (silav) - panjača, koni opasač u koji se meće pitolj
 simsija - lula za puenje (od pečene zemlje)
 sinija - okrugla trpeza
 sinor - granica imanja
 sidade - ćilimić
 skamija - klupa
 skudena - pokuđena
 slutno - nesposobno
 soj - porodica, pleme; rod, vrsta
 sokak - kratka i uzana ulica
 sokak-lafovi - ulične, neproverene vesti
 solferin - dukat, zlatnik
 somun - vrsta peničnog hleba
 sopra (sofra) - trpeza
 sorta - vrsta
 spaciruvanje - etnja
 srebrnjak - pitolj okovan srebrom
 srma - srebro, srebrna ili zlatna ica, konac
 srmajli - srmom, tj. srebrnim ili zlatnim koncem vezen, ukraen
 srča - staklo
 srčanica - deo u kolima za koji je utvrđena ruda
 stanati - postati
 starojća - stari svat
 starostria - momak koji je preao dvadesetu godinu; prestareo momak
 stelja - talog
 stovna - testija
 stodola - dvorac
 stupa - visok drveni sud za tucanje, bućkanje masla; sprava za odvajanje kudeljnog vlakna od stabljike
 suvača - mlin koji pokreću konji
 suđenica - mitoloko biće koje određuje sudbinu novorođenčetu, suđaja
 suje - uzalud
 sujeta - tatina
 sukija - smotuljak od krpe, hartije ili kučine koji se nabija u cev puke da zadri barut i zrno
 surgun - progonstvo, izgnanstvo, zatočenitvo
 sučka - suvarak, suha grana za potpalu
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com