K O D   K I C O Š A

J

 
 
 jabana - tuđina, inostranstvo; jalovina, neobrađivana zemlja
 jabandžija (jabanlija) - došljak, tuđinac, stranac
 javaš - blago, sporo; lagano, polako, tiho
 javašluk - nemar, lenjost, sporost, nebrižljivost, neurednost u poslu
 jagar - lovački pas
 jaglak, jagluk - maramica
 jagma - plen, pljačka, grabljenje, otimanje, pljačkanje
 jagnjišta - jaganjci
 jagurida - nezrelo; pabirak, grožđe zaostalo posle berbe
 jadosuje se - brine se, sekira se
 jazija - pismo, slovo, azbuka
 jaka - okovratnik
 jako - sad
 jala - te
 jalija - pust, prazan prostor uz rečnu ili morsku obalu; obala;
poveće prazno mesto na periferiji grada; polje, ledina
 japalika - šljiva džanarika sitnih i kiselkastih plodova
 japundže - ogrtač protiv kiše i snega, kišna kabanica
 jarak - rov, prokop, kanal
 jarica - pšenica koja se poseje u proleće
 jaroš - ledina
 jaruga - vododerina, brazgotina, pukotina
 jatagan - vrsta starinske krive sablje
 jatak - čovek koji je sakrivao hajduke
 jauzn - užina
 jašmak - tkana koprena
 jeglen - razgovor
 jednonica - uskršnji post za vreme kojeg se jede samo jednom dnevno
 jednoselci - ljudi iz istog sela
 jeđe - alat za oštrenje/struganje
 jekmegdžija - hlebar
 jelek - kratak vezen prsluk
 jendek - jarak; šanac, rov, prekop; endek
 jerarh - vladika, episkop, arhijerej
 jerđenin - momak, neoženjen momak
 jerej - sveštenik
 jerođakon - kaluđer-đakon
 jeromonah - u pravoslavnoj crkvi: kaluđer koji može vršiti sve sveštene radnje koje i tzv. beli sveštenik, sveštenik-kaluđer
 ječerma - jelek, zubun bez rukava
 jordam - ponos, gordljivost, oholost, hladnoća; raskoš
 juzbaša - kapetan u nekadašnjoj turskoj vojsci, zapovednik buljuka (čete)
 jum-basma - vrsta platna, obično šarenog i pamučnog,
koje se upotrebljavalo za pravljenje dušeka
 jurat - pravnik
 jurget - tikva
 jutre - sutra
 jutredan - sutradan
 jutroto - jutro
 jutroš'nj - jutrošnji
 jučerka - juče
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
Π  E  Ž  Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com