K O D   K I C O A

F

 
 
 faličan - sa manom
 fasovati - snositi posledice, nastradati
 federmeser - depni noić
 fela - vrsta, soj, sorta
 feler - nedostatak, mana, greka
 fendera - poreznik
 ferman - pismena naredba sultanova, carska dozvola; putna isprava; postavljenje, ukaz
fermen - vrsta prsluka, od čohe, kadife ili ajaka, izvezen gajtanima, spreda sasvim otvoren i ne zakopčava se; enski je vie ukraen (vezom, gajtanima, a obično je od kadife)
 fidan - izdanak
 fidibus - hartija za paljenje lule
 filiziti - kidati izdanke na korenima duvanske biljke
 filir - para, potura; stoti deo krune i penga
 firanga - zavesa
 firgaz - prut
 fistan (fustan) - vrsta enske haljine
 fićok - "flaica" za rakiju
 fiek - papirna kesa
 frajla - gospođica
 friko - svee
 frliti - baciti
 frloncle - rese
 frtalj - četvrtina
 frutuk - doručak
 furt - uvek, neprestano
 furtl - podvala, tajna
 furuna - zidana peć
 futa - pregača, kecelja od grubog sukna
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com