K O D   K I C O Š A

M

 
 
maganjiti - prljati, poganiti (ruke)
maglojedina - magla koja pije useve
majdan - mesto gde se kopa ruda ili kamen, rudnik
maklja - nož sa drškama na oba kraja
mal - imetak, blago
mala ručanica - doba ručanja (oko 10 časova), užina
male bašija - "malbaša", starešina jednog kraja varoši
malečko - maleno
mangal - sud za žeravicu
manisati - zamerati, nalaziti mane, kuditi, odbacivati
manov - mahnit čovek
marijaš - srpski nikelni novac od 5 para; prosta igra karata u sitne pare
masaroš - naslednik mase, ostavštine; baštinik
mastiks - bledožuta i mirišljava smola mastikovog drveta, koje raste naročito na Hiosu, upotrebljava se za pravljenje raznih balzama, masti, lakova i kao začin za kolače, šećerno voće i dr.
mastika - vrsta rakije začinjena ovim mirisom
mahsuz - naročito, hotimice, namerno
matrikula - matična knjiga
medenice - zvonca koja nose goveda
mezar - grob
mezuldžijski - poštanski
mejdan, megdan - bojno polje; boj
mekamlijski - gurmanski, ugodan
menđele (mengele) - kovačka sprava za stezanje
merak - strast, želja, prohtev, ćef, žudnja
merakija - ljubitelj nečega, čovek koji voli da zadovoljava svoje prohteve i želje, koji zna i ume da uživa i da se provodi
merov - stara mera za žitarice, ima ih raznih: peštanski - 94 litra, banatski - 125, i dr.
merdžan - ogrlica od korala
"mesec odskočio s koplja" - pojam dužine: mesec odskočio od zemlje za dužinu koplja, tj. dva i po do tri metra; kaže se još: sunce ili mesec izišli "duž volova", tj. kolika je dužina volova u zaprezi, zajedno s plugom
miždrak - koplje; momak
milanče - nekadašnji srbijanski novčić od 50 para sa slikom kralja Milana
minderluk - divan, vrsta sofe
mincać - zlatnik
miska - ćurka
miralaj - pukovnik
miradžika - bogata udavača
mirbožiti se - ljubiti se na Božić uz reč: "mir božji među nama", kojom prilikom ljudi opraštaju jedan drugom sve uvrede i predaju ranije svađe zaboravu
moždanik - klin na kolima koji drži naplatke
mor - ljubičast
moruza - kukuruz
moruznica - proja
mosur - natega, vrg, hajduk (služi za vaćenje pića iz bureta)
moštanica - brvno od obale do vodenice
mošti - kosti nekog sveca
mraka - sitan novac bez veće vrednosti
mrenje - umiranje, smrt
mrzosvetan - 1. mrzovoljan; 2. lenj
mrsko grozje - ribizla
mutavdžija - zanatlija koji pravi pokrovce, zobnice i sl. od kozje dlake, strunar
mutvak - kuhinja
mutmelj - fino brašno
mufljuz - siromah, koji nema para, koji je materijalno propao; fig. tvrdica, koji nikad ne čašćava
mučnjak - veliki sanduk niže vodeničnog kamena u koji pada brašno
muštulgdžija - glasnik
 
Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
 

 

 

Copyright ฉ 2005-2013 kodkicoša.com