K O D   K I C O A

K

 
 
 kabadahija - prost vojnik, grubi dahija, nasilnik
 kabaet - krivac
 kavon - blatnjav
 kavuk - nevernik
 kadifa - samt, pli
 kazamat - zatvor, tamnica; samica u zatvoru
 kaznačej - blagajnik
 kazuk - kolac ili kameni stub za vezivanje lađe
 kaif - zadovoljstvo
 kajas - kona uzica, remen
 kajme - novčanica
 kakalaka - okrunjen klip kukuruza
 kalabaluk - gomila, guva
 kala - rasipnik, raspikuća; lopov, nevaljalac, bitanga; kalatura
 kalina - bubamara
 kalfa - zanatlijski ili trgovački pomoćnik
 kamara - plast sena, stog
 kamane - tofani deo iznad cipele
 kamik - kamen
 kami - čibuk
 kamdija - bič
 k'na - kana, cvet
 kanava - flaa za vino
 kanarija, kanarče - pamučna ili svilena marama u raznim bojama, nosi se zadenuta za
pojas, sa obe strane kukova
 kanije - korice noa ili sablje
 kanur - namotan konac
 karavan-seraj - na Istoku: velika zgrada bez nametaja za sklonite putnika (po gradovima i putevima), karavanski han
 kara-sevdah - velika ljubavna zanesenost, ljubavna melanholija
 karađozlija - opsenar
 karda, karda - pobratim, drug
 karuce - laka kola
 kapa tupača - ubara sa ravnim vrhom
 kapaklija - kalaisani tanjir sa poklopcem
 kaskandisuvati - sumnjati na koga, biti ljubomoran
 katavasija - u pravoslavnoj crkvi: izvodi iz kanona, pesme koje se pevaju na jutrenju
 katana - konjanik
 katarka - jarbol
 katil - krvni neprijatelj
 katmer - karanfil
 kaftan - duga gornja haljina, muka i enska, obično od plave cohe; kod Rusa: dugačak kaput (narodna nonja)
 kačak - odmetnik, hajduk
 kačkin - nagizdan, tvrdoglav čovek
 kailuk - kaikasti deo oroza na puci kremenjači
 katiga - kazna
 kevilj - dečak, momčić
 kele - ćelavko
 kelčo - nitak, balavac
 kera - pas
 keriti se - veseliti se
 kerpič - seljak (pogrdno)
 kibicovati - acovati
 kibicfenster - istureni prozor
 kijak (kijača) - batina
 kirija - zakup, zakupnina, zakupna cena
 kitajka - gornja haljina od pamučne tkanine
 kicabajka - kratka enska odeća
 kibirov - seoski knez, kmet
 klas - klas; klip kukuruza
 klasinjak - okrunjen klip kukuruza
 klanje - sukno
 klepalo - daska u koju se udara, "klepa", umesto zvona
 klecka - vrsta igre iz pirotskog kraja
 klisar, klisarin - crkvenjak
 knoči - večeras
 kobilka - obramica, savijeno drvo sa kukama na oba kraja, za noenje tereta preko ramena
 kovanluk - pčelinjak, uljanik, ograđeni prostor s konicama
 kolaj rabota - lako ćemo
 kolesnica - kola
 kolija - kratka gornja haljina
 koloter - lakomislen čovek
 koljite - pokolj
 komardija - kockar
 kondurice - cipelice
 kondurdja - obućar
 konđa - enska kapa, sastavni deo stare srpske nonje
 korbač - bič, kamdija
 kosbaa - najbolji, prvi kosač
 koda - mnogo, podosta, strano
 koara - staja za stoku napravljena od plota olepljenog blatom i pokrivena slamom
 krbla - drveni sud za muljanje grođa
 krznica - krtena koulja
 krstonoe - crkvena povorka po poljima i njivama sa krstovima i ikonama, odravane u Srbiji o seoskim slavama, zavetinama
 kruac - veliki grumen kamene soli
 kubura - vrsta pitolja; briga
 kuburiti - oskudevati
 kujundija - izrađivač nakita, zlatar
 kukuljevd'n - nikada, "malo sutra"
 kulača - vrsta kolibe od drveta
 kula - konj sivopepeljaste boje, boje olova, mije boje
 kumbara - manji top, a i zrno koje se iz njega izbacuje
 kumrija - gugutka
 kuna - skupocena tkanina
 kup - gomila
 kurdisati - namestiti
 kurum - olovo; pučano zrno, tane
 kuskun - podrepnica
 kutati - skrivati
 kutrak, kutre - mladi pas
 kuče, kučeto, kučetija (mn.) - pas, ker
 kuak - velika marama koja se vezivala oko tkanice
 
 Na vrh
 
 
 
 
 
 
 
  E    Z
 
I  J  K  L  LJ
 
M  N  NJ
 
O  P  R  S  T
 
Ć  U  F  H
 
C  Č  D 
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com