K O D   K I C O A
Jovan Jovanović Zmaj
1833-1904
 
Biografski podaci
1833 - 24. novembra, rodio se u Novom Sadu.
1851 - u jesen, upisuje se na prava u Beču, kao privatan slualac.
1855 - u zimu, upisuje se na prava u Peti; u leto, odlazi u Prag.
1857 - vraća se u Novi Sad.
1860 - 31. jula izabran za aktuara novosadskog Magistrata.
1861 - podbelenik novosadskog Magistrata.
1862 - u januaru, objavljuje u Javoru prve đuliće.
- 27. januara venčava se sa Eufrosinom - Ruom Ličanin.
- oktobra, rodio mu se sin Mirko.
1863 - izabran za nadzornika Tekelijanuma i delovoditelja Matice srpske u Peti.
1864 - u jesen, upisuje se na Medicinski fakultet u Peti.
1870 - 1. decembra promovisan za doktora medicine; dolazi u Novi Sad i otvara lekarsku ordinaciju.
1871 - lekar u Pančevu.
1872 - umire Rua u Pančevu.
- seoba u Sremske Karlovce.
1873 - seoba u Futog.
1874 - seoba u Novi Sad.
1875 - seoba u Kamenicu.
1878 - seoba u Beograd.
1880 - seoba u Beč.
1889 - seoba u Kamenicu.
1891 - seoba u Beograd.
1898 - seoba u Zagreb.
1901 - seoba u Kamenicu.
1904 - 1 (14) juna, umro u Kamenici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2012 kodkicoa.com